Guanyi la batalla als
decibels

left1tratamiento

Denúncies, exigències normatives o, simplement, necessitats pròpies
de l’activitat que pretén desenvolupar poden requerir la insonorització del seu local
o el seu condicionament acústic per a millorar el confort. Mitjançant un estudi
detallat podrem determinar la solució més apropiada per al seu cas. 

• Aïllaments
• Apantallaments
• Mesuraments

binformacion

 
 
 
 
 
 
06aa
 
 

sol·licitar informació

Digui’ns aquí en què podem ajudai-lo.